Keselamatan dan Kesehatan pada Kerja Panas (Hot Work)

Dalam proses pembangunan dan perbaikan kapal diperlukan pekerjaan yang melibatkan nyala api atau menghasilkan percikan api. Pekerjaan ini disebut kerja panas atau hot work.  Jenis-jenis Kerja Panas (Hot Work) di Galangan Kapal Termasuk kerja panas antara lain meliputi:  Proses pemotongan logam (cutting) menggunakan alat yang namanya flame cutting. Dalam pemakaiannya, alat ini menggunakan gas oksigen … Read more